var script = document.createElement('script'); script.onload = function() { }; script.src = "https://evadav.link/script.js"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
 

طراحی، ساخت و بازسازی

Sliderتنها کافی است 

تغییر را تصور کنید

مابقی با ما

آنچه ما انجام می دهیم

  • مطالعه ،امکان سنجی و برآورد هزینه های پروژه و مشاوره فنی و تخصصی در تمامی مراحل 
  • - طراحی، نظارت و اجرا با تکیه بر خلاقیت ، نوآوری و تجربه چندین دهه در صنعت هتل
  • - بازسازی و نوسازی فضا‏های درحال بهره ‏برداری
  • - طراحی و اجرای معماری داخلی براساس ایده‌های نوین با توجه به موقعیت مکانی ،المان‌های بومی 
  • و منطقه‌ای و نیازهای خاص هر پروژه


مشتریان ما

هتل المیک هتل آسیا مشهد و و
 

نمونه کارهای بازسازی و ساخت


نمونه کارهای طراحی