بهره برداری از هتل و مراکز اقامتی

شرکت هتلداران مروارید آسیا 

مجری انحصاری بازاریابی و فروش 

هتل المپیک و آکادمی ورزش

 
 

بهره برداری از هتل و مراکز اقامتی 

رشد فزاینده صنعت گردشگری در سطح جهانی که نتیجه توجه ویژه دولت ها به وجه اقتصادی این صنعت است، توام با تغییر شیوه زندگی و توجه آحاد مردمی به فعالیتهای تفریحی و سرگرمی و سفر باعث بر آن شده است که تعداد بیشماری مراکز اقامتی و پذیرایی به منظور پاسخگویی به این خیل عظیم متقاضیان احداث گردد.
تعامل با انواع فرهنگها و ارائه خدمت به اقشار مختلف اجتماعی در انواع مراکز اقامتی وپذیرایی لزوم توجه ویژه به چگونگی ارائه سرویس را اجتناب ناپذیر می سازد.

از دیگر سوی ماهیت فروش محصول از جنس خدمت در صنعت پویای هتلداری از ضریب حساسیت بالایی برخوردار است.

این دو شاخصه ، ضرورت توجه خاص به مدیریت و اداره اصولی و حرفه ای این ساختار سازمانی متفاوت را دو چندان می نماید.


ایجاد انواع هتلها و رستورانها و باشگاه های تفریحی و ورزشی و دیگر اقسام مراکز سرویس دهنده به گردشگران با حضور نیروی آموزش دیده و کارآمد، فراهم آوری تجهیزات و ملزومات انواع فضاهای سرویس دهی با درجه کیفی بالا و آگاهی اصولی از چینش آنها ترسیم و طراحی و معماری کاربردی فضاهای ارائه انواع خدمات اقامتی ،پذیرایی و تفریحی و ورزشی تماما نیازمند دانش، تخصص و تجربه است تا در این مسیر بتوان به شایستگی پاسخگوی انواع نیازها و درخواستهای گردشگران باشد.


هیچ تردیدی نیست دراین میان نقش مدیریت در راهبرد صنعت معظم گردشگری و هتلداری بسیار تعیین کننده است.
اگرچه در صنایع گوناگون ممکن است ساختارهای سازمانی، ابزارها و امکانات، زیرساخت تولید و ارائه خدمات همه مهیا باشند ولی در نبود مدیریت، کارایی لازم را ندارد. تجربه و آمار نشان داده است هرجا که مدیریت اصولی به کارگرفته شود آن سازمان به توفیق بالا دست یافته است.


بر اساس چنین نگرشی شرکت مادر تخصصی هتلداران مروارید آسیا با موضوع فعالیت مدیریت و بهره برداری از انواع مراکز اقامتی و پذیرای و تفریحی و ورزشی ، با پشتوانه سالیان متمادی فعالیتهای موفق اجرایی و کسب مدارج علمی و دانش حرفه ای ونیز همراهی متخصصین صاحب نام صنعت کشور، فعالیتهای خود را در بستر دانش ، تخصص و تجربه حرفه ای آغاز نموده است.


مدیریت هتلهای المپیک و آکادمی در ... دوره متوالی ، هتلهای ورزش و مارلیک ، برجیس . پردیس نگینی درخشان در کارنامه حرفه ای این شرکت می باشند.


بر این باوریم اداره هتل ها به شیوه سنتی که از جمله مسائل امروز صنعت گردشگری کشوراست یکی از برزگترین چالشهای پیش روی ماست. عموما پس از احداث انواع مراکزاقامتی و پذیرایی، در اداره و راهبرد آن دچار مشکل هستند و مدیریتی که از الگوها واستانداردهای جهانی الهام گرفته باشد ،استفاده نمی شود.


چالشهای توسعه گردشگری در کشور ،شرکت هتلداران مروارید آسیا را بر آن داشت تا به این ضرورت ومهم پرداخته و بعنوان بازویی توانمند، فعالان و اداره کنندگان و مالکین و اصحاب سرمایه و اندیشه را در این مسیر حمایت نماید.


طراحی و ساخت، تامین وتجهیز، پیاده سازی استانداردهای جهانی صنعت مهمان نوازی بر مبنای ضرورتهای ملی، تامین واسقرار نیروهای جوان و فعال آموزش دیده و حرفه ای، پیمان مدیریت و بهره برداری و بازسازی و نوسازی از جمله خدماتی است که شرکت مادر تخصصی هتلداران مروارید آسیا با تکیه بر بنیه تجربی و حرفه ای خود به آن می پردازد.
و هم اکنون همچون گذشته آمادگی داردتا تجربیات خود را در سطح وسیع تری به منظور توسعه این صنعت بکارگیرد.